POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Administrator danych

Administratorem danych osobowych jest

Universo Sp. z o.o, Ul. św. Jerzego 1a, 50-518 Wrocław, Polska

NIP: 8971749495, KRS: 0000326782

Cele przetwarzania danych

Administrator przetwarza dane osobowe w celu realizacji usługi dostarczania informacji handlowych o produktach własnych oraz swoich partnerów na podstawie zawartych z nimi umów. Wyrażenie zgody jest dobrowolne i stanowi wymóg umowny do świadczenia wyżej wymienionej usługi.

Dane osobowe przetwarzane w innych celach każdorazowo wymagają udzielenia odrębnej zgody poprzez aktywne działanie Użytkownika po uprzednim poinformowaniu o celu, czasie i zakresie przetwarzania.

Wypełniając cel, w szczególności marketing bezpośredni produktów lub usług, przy poszanowaniu Państwa praw i wolności, Administrator może przetwarzać dane w zakresie wskazanym w formularzu rejestracyjnym w okresie do 5 lat od ostatniej aktywności właściciela danych w zarejestrowanym zbiorze lub do czasu wycofania zgody (co wcześniej nastąpi).

Prawa

Każdy Użytkownik może żądać:

  • dostępu do swoich danych osobowych,

  • sprostowania danych osobowych,

  • ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

  • usunięcia danych osobowych,

  • przeniesienia danych osobowych.

Ponadto każdy użytkownik może wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych.

Aby skorzystać z powyższych uprawnień, użytkownik powinien skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych wysłając wiadomość e-mail na adres: dpo@universocompany.com (w języku polskim lub angielskim)

Administrator wykonuje żądanie użytkownika niezwłocznie w zakresie przewidzianym przez stosowne przepisy prawa. Usunięcie, ograniczenie, przeniesienie oraz zgłoszenie sprzeciwu względem przetwarzania danych będzie miało wpływ na świadczone usługi i skutkować może uniemożliwieniem wykonania tych usług w sposób prawidłowy. Administrator zapewnia, że dane Użytkownika przetwarzane są wyłącznie na potrzeby realizacji celów na podstawie indywidualnie udzielonych zgód.

Podmioty współpracujące

W zależności od procesów związanych z rodzajem obsługi Administrator może przekazywać dane podmiotom niezbędnym do prawidłowej realizacji procesu. W przypadku dostawy produktów dane przekazywane są kurierom lub operatorom pocztowym w celu realizacji dostawy. W przypadku realizacji obsługi Klienta (zapytania i roszczenia) dane udostępniane są podmiotom realizującym wsparcie we wskazanym zakresie.

Powierzenie przetwarzania

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się przy współudziale podmiotów, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych. Dotyczy to podmiotów świadczących usługi kolokacji serwerów i usług wysyłania wiadomości drogą elektroniczną.

Automatyczne profilowanie

Informujemy, że przetwarzane dane osobowe nie podlegają automatycznemu profilowaniu.

Zabezpieczenie danych osobowych

W celu zminimalizowania zagrożeń jakie wiążą się z nieuprawnionym dostępem do zbiorów danych osobowych dokładamy starań, aby zapewnić właściwy poziom ochrony prywatności i bezpieczeństwa Państwa danych. Narzędzia, którymi się posługujemy zostały dobrane tak, by zapewnić należytą ochronę przetwarzania danych osobowych zgodnie z wymogami prawa.

Pliki cookies i ich wykorzystywanie na serwisie

Pliki cookies (ciasteczka) to niewielkie informacje tekstowe, wysyłane przez serwer www i zapisywane po stronie użytkownika. Mogą one obejmować dane o takich czynnościach jak kliknięcie określonych linków lub stron, logowanie się do profilu użytkownika lub czytanie zawartości stron.

Nasz serwis wykorzystuje podstawowe pliki cookies mające na celu spersonalizowanie oraz ułatwienie korzystania z witryny jej użytkownikom, np. zapisując informacje na temat sesji, logowania użytkownika, ustawionych przez niego preferencji czy języka strony.

Na naszym serwisie korzystamy także z ciasteczek instalowanych przez Google Analytics, które umożliwiają nam lepiej zrozumieć preferencje ich użytkowników. Korzystamy z zestawu plików cookie (takich jak ,,__utma" czy ,,_utmz"), które umożliwiają anonimowe zbieranie informacji i przekazywanie danych na temat trendów bez identyfikowania poszczególnych użytkowników.

Wszystkie pliki cookies na naszym serwisie są wykorzystywane za zgodą użytkownika.

Użytkownik może udzielić zgody na wykorzystywanie plików cookies poprzez ustawienia przeglądarki z jakiej korzysta przeglądając nasz serwis. W ten sam sposób może tej zgody odmówić. Ustawienia te mogą być w każdej chwili zmienione blokując używanie plików cookies oraz usunięcie wcześniej już zainstalowanych plików. Dokładne instrukcje dotyczące sposobu określenia warunków przechowywania są dostępne na stronach producenta lub dewelopera oprogramowania.


Zobacz także:

WhiteZee - Platforma afiliacyjna